ผงฮอมชาน 25 กรัม (1 Serving size)

สามารถให้พลังงาน 100 กิโลแคลอรี่ มีโปรตีน 2 กรัม

ไขมัน 1 กรัม ใยอาหาร 2 กรัม และน้ำตาล 12 กรัม

อุดมด้วยโพแทสเซียม 293 มิลลิกรัม

แคลเซียม 22 มิลลิกรัมและเหล็ก 0.4 มิลลิกรัม

ยิ่งดื่ม ยิ่งฟิน ยิ่งชงกิน ยิ่งอร่อยด้วยวิธีแสนง่าย

เพียงแค่เทผงลงในแก้วแล้วเติมน้ำ

ประมาณ 100-125 มิลลิลิตรจากนั้นคนให้เข้ากัน

จะชงดื่มแบบร้อนหรือจะชงแบบธรรมดาก็อร่อยได้เหมือนกัน

 • 1 ซองดื่มได้ 1 ครั้ง ไม่ควรแบ่งบริโภค

 • ควรเก็บในที่แห้ง และอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

Banana extract core Premium quality

Banana fruit is grown throughout the year benefits the muscles control blood pressure. Because bananas are posted potassium and iron. It is recommended that patients with anemia consumed bananas. In addition, the consumption of bananas on a regular basis will help to slow the rise in blood sugar after food intake and maintain proper proportions. This could be useful to bring treatment to patients with hypercholesterolemia. But bananas fresh for consumption between 5-7 days, so we just keep bananas fresh, processed by drying in the form of banana powder and can be stored for longer. Transportation more convenient Reduce the cost of transportation due to lighter weight. When the bananas through a drying process.

Oat extract provides products that are even more effective.

 • To weight control. Since oats are rich in fiber, which helps make you feel full longer, thereby decreasing little by little to eat, especially sweets with high sugar or salt.

 • To stimulate and strengthen the immune system in a healthy body even more. Help prevent heart disease It helps keep immune cells Find and repair the body’s organs are attacked by bacteria.

(Read More)

 • Reduced cholesterol Oats are rich in fiber are soluble in water, has helped inhibit the body’s absorption of LDL (Low-density-lipoprotein) is considered bad cholesterol, which is a cause of serious diseases such as heart disease.

 • Reduce the risk of high blood pressure. The oatmeal is good for blood vessels You can help reduce the risk of high blood pressure.

 • Prevent Diabetes Help control the levels of glucose and insulin in the body

 • Prevents constipation. Because oats contain soluble fiber called beta – glucan, which helps the digestive system work better and also serves as a small sponge. The absorption of cholesterol in the small intestine and excreted by the body.

Sesame rich benefits as follows.

 • Anti-inflammatory (Anti-inflammatory Effect) substances, sesame reduces the risk of disease, arthritis and osteoarthritis

 • contributes to vitamin E (Enhancement of vitamin E) running at full capacity even more. Prevent aging and disease – prevent the deterioration of the nervous system and makes the brain work better.

 • Reduce the risk of Alzheimer’s disease is memory loss. Because the essence of Sesame as iron, potassium, etc.

(Read More)

 • Reduce the risk of Alzheimer’s disease is memory loss. Because the essence of Sesame as iron, potassium, etc.